Jesteś zarządcą lub portfolio menedżerem?

Zarządzający nieruchomościami pomagają właścicielom poprzez usprawnienie niezbędnych codziennych czynności związanych z działaniem nieruchomości i jej fizyczną strukturą. Zarządzający Nieruchomościami jest w pełni odpowiedzialny za zarządzanie codziennymi operacjami w przypisanych nieruchomościach, a zadania obejmują utrzymanie wynajmu nieruchomości, marketing i obsadzanie wakatów, sprawdzanie potencjalnych najemców, egzekwowanie umów najmu i zabezpieczanie lokali.

W tym celu powstał Property Desk, który pozwoli Tobie realizować cele bardziej efektywnie.

property desk

Gain competitive advantage with quality customer service

Gain new business with modern quality service

From now on none of Client requests gets lost

Your direct competition can only be jealous

Become Champion of Customer Service with us

Quality customer service starts with good communication

All client issues are registered in one place and immediately sent to responsible person

Automatic notification will allow your Clients to feel that you care

Dedicated Mobile Application

You will register new issue with ease

View status of all issues directly from your mobile

Download our mobile appliacation - coming soon

Available on IOS / Android / Windows smartphone

Jesteś asset lub portfolio menedżerem?

Zarządzający aktywami mają za zadanie maksymalizację wartości nieruchomości i zwrotów z inwestycji. Oznacza to, w miarę możliwości, redukcję wydatków, znalezienie najbardziej spójnych i najwyższych źródeł dochodów oraz ograniczenie odpowiedzialności i ryzyka. Dostęp do danych w ustrukturyzowanego Rent Rolla, Roll-Over, Stacking Planu oraz umów w jednym miejscu pozwala na efektywną współpracę.

W tym celu powstał Property Desk, który pozwoli Tobie realizować cele bardziej efektywnie.

Asset Manager

Jesteś pośrednikiem nieruchości komercyjnych?

An estate agent is a person or business that arranges the selling, renting, or management of properties and other buildings. It is important that tenant referencing checks are in place prior to a tenant moving into a property, which adds value to property owners.

Agent Nieruchomości